Thomas Bang, Christian Lemmerz
Thomas Bang, Christian Lemmerz
Thomas Bang
Thomas Bang
Thomas Bang
Thomas Bang
Thomas Bang
Thomas Bang
Christian Lemmerz
Christian Lemmerz
Bjørn Nørgaard
Bjørn Nørgaard
Bjørn Nørgaard
Bjørn Nørgaard
Bjørn Nørgaard
Bjørn Nørgaard
Bjørn Nørgaard
Bjørn Nørgaard
Kirsten Ortwed
Kirsten Ortwed
Martin Erik Andersen
Martin Erik Andersen
Martin Erik Andersen
Martin Erik Andersen
Martin Erik Andersen
Martin Erik Andersen
Anders Bonnesen, Jørgen Carlo Larsen
Anders Bonnesen
Anders Bonnesen
Anders Bonnesen
Anders Bonnesen
Jørgen Carlo Larsen
Jørgen Carlo Larsen
Jørgen Carlo Larsen
Jørgen Carlo Larsen
Ib Braase
Ib Braase
Ib Braase
Ib Braase
Heine Kjærgård Klausen
Heine Kjærgård Klausen
Heine Kjærgård Klausen
Heine Kjærgård Klausen
Heine Kjærgård Klausen
Heine Kjærgård Klausen

OP I LIMNINGEN / APART AT THE SEAMS

8/3 – 13/4 2008

Udstillingen kaster lys over dansk processuel skulptur fra 1960’erne til i dag. Samtidsskulpturens procesfokus sættes dermed i et større perspektiv og giver plads til refleksion over flere billedhugger- generationers praksisform.

The exhibition sheds light on Danish processual sculpture as it has evolved from the 1960s up until today. Contemporary sculpture’s processual focus is, in this way, being set into a wider perspective; this provides room for reflection on several sculptor-generations’ form of praxis. 

Press PDF

Year

Photo

Iben Bølling Kaufmann