Klaus Thejll Jacobsen, FOS
Klaus Thejll Jacobsen, Ejendomsmatador. FOS, Folkdance
FOS
FOS, Folkdance
Klaus Thejll Jacobsen
Klaus Thejll Jacobsen, Ejendomsmatador
Rikke Ravn Sørensen, Sophia Kalkau
Rikke Ravn Sørensen, UT. Sophia Kalkau, Part of the Mill
Sophia Kalkau
Sophia Kalkau, Part of the Mill
Sophia Kalkau
Sophia Kalkau, Part of the Mill
Sophia Kalkau
Sophia Kalkau, Part of the Mill
Rikke Ravn Sørensen
Rikke Ravn Sørensen, Uden titel
Rikke Ravn Sørensen
Rikke Ravn Sørensen, Uden titel
Rikke Ravn Sørensen
Rikke Ravn Sørensen, Uden titel
Torben Kapper
Torben Kapper, Uden titel
Torben Kapper
Torben Kapper, Uden titel
Tina Maria Nielsen
Tina Maria Nielsen, Blind vinkel, Før Efter
Tina Maria Nielsen
Tina Maria Nielsen, Blind vinkel
Tina Maria Nielsen
Tina Maria Nielsen, Før Efter
Ellen Hyllemose
Ellen Hyllemose, Uden titel
Claus Carstensen
Claus Carstensen, Tilfældet og dets fordoblinger
Maria Finn
Maria Finn, Skygger af readymades

FØR HELE DENNE HISTORIE / BEFORE THIS WHOLE STORY

1/11 – 29/11 2008

Inspirationskilden er Marcel Duchamps tekst ‘The Creative Act’ fra 1957, der er et forsøg på at indtænke intentionens betydning i oplevelsen af kunst. Udover et antal fysiske værker er billedkunstnerne Claus Carstensen og Maria Finn inviteret til at forholde sig sprogligt til Duchamps tekst og dens romantiske pointe: at kunstnerens intention med værket udspiller sig på et intuitivt plan, og at værkets betydning dermed er afhængig af beskuerens erfaringer og fortolkninger.

The source of inspiration is Marcel Duchamp's text, The Creative Act, from 1957, which constitutes an attempt to think the importance of intention right into the experience of art.In addition to coming up with a number of physical works, the artists Claus Carstensen and Maria Finn were invited to address themselves linguistically to Duchamp's text and its romantic point: that the artist's intention with the work plays itself out on an intuitive level, and that the work's meaning is thus dependent on the viewer's experiences and interpretations.

Press PDF

Year

Photo

Erling Lykke Jeppesen