Rikke Ravn Sørensen
Rikke Ravn Sørensen
Rikke Ravn Sørensen
Rikke Ravn Sørensen
Rikke Ravn Sørensen
Rikke Ravn Sørensen
Rikke Ravn Sørensen
Rikke Ravn Sørensen
Rikke Ravn Sørensen
Rikke Ravn Sørensen
Rikke Ravn Sørensen

NYE SKULPTURER / NEW SCULPTURES

11/9 – 9/10 2010

Rikke Ravn Sørensens hvide pap- og papirskulpturer er ved første øjekast geometriske, abstrakte ting, der fremtræder som enten lukkede, tilknappede voluminer eller åbne, modtagelige skaller. Udover en hilsen til modernismens geometriske formverden refererer værkerne også til arkitekturmodeller, byrum, der bukker, fletter og drejer sig om os og påvirker vores bevægelsesmønstre samt til afrikanske masker.

Rikke Ravn Sørensen’s white cardboard- and papersculptures are, at first glance, geometric, abstract objects that make their appearance as either closed, buttoned-up volumes or open, susceptible shells. In addition to offering a salute to modernism’s geometric world of forms, the works also refer to architectural models; to urban space that bows, entwines and revolves around us and influences our patterns of movement; and to African masks.

Year

Photo

Erling Lykke Jeppesen