Carlos Capelán
Carlos Capelán
Carlos Capelán
Carlos Capelán
Carlos Capelán
Carlos Capelán
Carlos Capelán
Carlos Capelán
Carlos Capelán
Carlos Capelán
Carlos Capelán
Carlos Capelán
Carlos Capelán
Carlos Capelán
Carlos Capelán
Carlos Capelán

THE SECRET HISTORY OF BIOLOGY

16/10 – 13/11 2010

I Carlos Capeláns (UY/S) værker foregår en konstant stedforskydning ikke bare i form af ‘flytninger’ mellem væsensforskellige arbejdsprocesser og kunstbegreber som konceptualisme og håndværkstradition, men også mellem bevidste valg og ubevidste processer. Stedforskydningen som grundpræmis peger på Capeláns egen nomadiske flytninger mellem Sverige, Costa Rica og Spanien. Værkerne gør kur til det betydningskollaps, eksilet har åbnet, og fremviser savn, tab og fravær

In Carlos Capelán’s (UY/S) works, there is a constant shift of place. Not only in the form of “displacements” between essentially different work processes and art concepts like“ conceptualism” and “the craftsmanship tradition” but also between conscious choices and unconscious processes. The shifting of place as basic premise points to Capelán’s own nomadic moves between Sweden, Costa Rica and Spain. The works court the collapse of meaning that the condition of exile has opened and make a show of want, loss and absence.

 

Artists

Year

Photo

Erling Lykke Jeppesen