Nina Radelfahr
Nina Radelfahr, Ephemeral
Carina Zunino
Carina Zunino, Planke I
Carina Zunino
Carina Zunino, Planke I (detail)
Rosemarie Rex
Rosemarie Rex, Spil
Rene Schmidt
Rene Schmidt, Elcon 100
Jonas Seeberg, Jacob Nielsen
Jonas Seeberg & Jacob Nielsen, McLuhans Typewriter
Jytte Høy
Jytte Høy, Untitled (from the series TOUCH, various small objects)
Finn Reinbothe
Finn Reinbothe, Temporary
Kirsten Justesen
Kirsten Justesen, Skulptur 2
Peter Holst Henckel
Peter Holst Henckel, Between You and Me: the Title is an Object
Anna Nordquist Andersson
Anna Nordquist Andersson, Stair Case
Sophia Kalkau
Sophia Kalkau, Nuit Blance
Leonard Forslund
Leonard Forslund, Akt 6 (energisk afslutning)
Martin Erik Andersen
Martin Erik Andersen, Kontrapost (Martin som Percht)
Objectives
Installation view
Objectives
Installation view
Objectives
Installation view
Objectives
Installation view

OBJEKTIVER

8/1 – 5/2 2011

Rosemaria Rex har kurateret en udstilling med fokus på værker, der placerer sig i spændingsfeltet mellem skulptur og fotografi, 2D og 3D, et immaterielt og et konkret rum. Begge medier tager del i tiden — det sker dog på meget forskellig vis. Sammenstillingen af objekt og flade åbner for et tredje,imaginært rum, hvor både billede og fysisk genstand antager nye betydninger — og en ‘tredje tid’, hvori lineære, ‘rationelle’ forløb er erstattet af overlappende eller accelererede tidsafsnit.

Rosemaria Rex has curated an exhibition that focuses on artworks which situate themselves in the field of potential lying between sculpture and photography, between 2D and 3D, between an immaterial and a concrete space. Both mediums take an active part in time — this transpires, though, in very different ways. The juxtaposition of object and surface opens up for a third, imaginary space and a “third time”, in which linear, “rational” progression has been replaced by overlapping or accelerated periods of time.

Year

Photo

Erling Lykke Jeppesen