Jørgen Carlo Larsen
Jørgen Carlo Larsen
Jørgen Carlo Larsen
Jørgen Carlo Larsen
Jørgen Carlo Larsen
Jørgen Carlo Larsen
Jørgen Carlo Larsen
Jørgen Carlo Larsen
Jørgen Carlo Larsen
Jørgen Carlo Larsen
Jørgen Carlo Larsen
Jørgen Carlo Larsen
Jørgen Carlo Larsen
Jørgen Carlo Larsen

T-RUM / T-SPACE

12/2 - 12/3 2011

Med udgangspunkt i SKULPTURI’s "kælder-karakter" har Jørgen Carlo Larsen opført fire kælderinstallationsrum. Kælderen er et sted for opmagasinering og arkivering, men hos Larsen bliver den også et kropsligt værerum, et sted man kan trække sig tilbage til og slappe af i. Kælderen er det private, introverte lokale, i hvis dunkle hjørner der er plads til hemmelige historier og pludselige erindringer. Kunstnerens opvækst i 1950’ernes modernistiske miljø med husgerning, gør det selv-arbejde og samlermani fornægter sig ikke.

Taking its point of departure in SKULPTURI’s “basement-character”, Jørgen Carlo Larsen has erected four basement-installation spaces. The basement is a place for storing things and keeping archives but in Larsen’s work, it also becomes a physical space for being, a place where you can retreat to and relax in. The basement is the private, introverted room, in whose dark corners there are places for secret stories and unexpected memories. The artist’s upbringing in the 1950s’ modernist surroundings, with housework, do-it-yourself activities and collector’s mania is evident throughout.

Press PDF

Year

Photo

Erling lykke Jeppesen