Mathieu Mercier
Exhibition view
Mathieu Mercier
Exhibition view
Mathieu Mercier
Exhibition view
Mathieu Mercier
Mathieu Mercier, Untitled
Mathieu Mercier
Mathieu Mercier, Untitled
Mathieu Mercier
Mathieu Mercier, Untitled
Mathieu Mercier
Mathieu Mercier, Untitled
Mathieu Mercier
Mathieu Mercier, Untitled
Mathieu Mercier
Mathieu Mercier, Untitled
Mathieu Mercier
Mathieu Mercier, Untitled
Mathieu Mercier
Mathieu Mercier, Untitled
Mathieu Mercier
Mathieu Mercier, Untitled
Mathieu Mercier
Mathieu Mercier, Untitled

ET KVARTER I TRE / A QUARTER TO THREE

3/9 – 8/10 2011

Mathieu Mercier sætter billeder fra kunsthistorien, arkitektur, design og hverdagen i rotation og pirker til den måde, vi betragter enkeltelementerne på. Om Mercier kan det siges, at han bryder sine billeder ned i atomer, for herigennem at udpege deres substans, deres ‘tegnsætning’. På den måde fritager han dem for oplagte referencer og traditionelle hierarkier og lader dem udtrykke deres ‘partikularitet’.

The works by Matthieu Mercier (FR) set different images from art history, architecture, design and everyday life in rotation and takes a poke at the way we regard the individual elements. Mercier breaks his images down into atoms so as to identify, by this means, their substance, their “punctuation”. He absolves them of their obvious references and releases them from traditional hierarchies and thus gets them to express their “particularity”.

Press PDF

Artists

Year

Photo

Erling Lykke Jeppesen