Veo Friis Jespersen, Mikael Thejll
Veo Friis Jespersen, Mikael Thejll
Veo Friis Jespersen
Veo Friis Jespersen
Heine Kjærgaard Klausen
Heine Kjærgaard Klausen
Mikael Thejll, Rikke Ravn Sørensen
Mikael Thejll, Rikke Ravn Sørensen
Mikael Thejll
Mikael Thejll
Rikke Ravn Sørensen
Rikke Ravn Sørensen
Rikke Ravn Sørensen, Jørgen Carlo Larsen, Tina Maria Nielsen
Rikke Ravn Sørensen, Jørgen Carlo Larsen, Tina Maria Nielsen
Jørgen Carlo Larsen
Jørgen Carlo Larsen
Tina Maria Nielsen
Tina Maria Nielsen
Tina Maria Nielsen, Veo Friis Jespersen
Tina Maria Nielsen, Veo Friis Jespersen
Karin Lorentzen
Karin Lorentzen
Veo Friis Jespersen, Eva Steen Christensen
Veo Friis Jespersen, Eva Steen Christensen
Eva Steen Christensen
Eva Steen Christensen
Karin Lorentzen, Jørgen Carlo Larsen, Heine Kjærgaard Klausen
Karin Lorentzen, Jørgen Carlo Larsen, Heine Kjærgaard Klausen
Karin Lorentzen
Karin Lorentzen
Heine Kjærgaard Klausen
Heine Kjærgaard Klausen
Jørgen Carlo Larsen
Jørgen Carlo Larsen
Mikael Thejll
Mikael Thejll
Eva Steen Christensen
Eva Steen Christensen
Mikael Thejll
Mikael Thejll
Karin Lorentzen, Jørgen Carlo Larsen
Karin Lorentzen, Jørgen Carlo Larsen
Jørgen Carlo Larsen
Jørgen Carlo Larsen
Karin Lorentzen
Karin Lorentzen
Karin Lorentzen
Karin Lorentzen
Veo Friis Jespersen
Veo Friis Jespersen
Tina Maria Nielsen, Heine Kjærgaard Klausen, Jørgen Carlo Larsen
Tina Maria Nielsen, Heine Kjærgaard Klausen, Jørgen Carlo Larsen
Heine Kjærgaard Klausen
Heine Kjærgaard Klausen
Heine Kjærgaard Klausen
Heine Kjærgaard Klausen
Tina Maria Nielsen
Tina Maria Nielsen
Rikke Ravn Sørensen
Rikke Ravn Sørensen
Jørgen Carlo Larsen, Rikke Ravn Sørensen
Jørgen Carlo Larsen, Rikke Ravn Sørensen
Jørgen Carlo Larsen
Jørgen Carlo Larsen

MELLEMVÆRENDER / BETWEENITIES

21/9 - 30/11 2014

Munkeruphus har inviteret SKULPTURI til at befolke Gunnar Aagaard Andersens gamle atelier og bolig med diverse skulpturelle objekter, der viser bredden af de enkelte medlemmers forskellige arbejdsmetoder og materialer, men som samtidig manifesterer gruppens fælles insisteren på hele tiden at udfordre og gentænke skulpturbegrebet. Ligesom den enkelte skulptur i sig selv agerer et møde eller et aktionsfelt, man som beskuer går i samtale med, så er de enkelte medlemmer i Skulpturi ikke kun til i sig selv og for sig selv. De går rundt om skulpturen sammen. Går i dialog og sætter benspænd for hinanden.

Munkeruphus has invited Skulpturi to populate the former studio and residence of Gunnar Aagaard Andersen with sculptural objects illustrating the scope of the various materials and working methods used by individual members. Simultaneously the exhibition manifests the group’s shared insistence on challenging the concept of sculpture. Just as each individual sculpture enacts a meeting or a field of action for the viewer to interact with in its own right, the members of Skulpturi do not exist solely in and of themselves. Together they circumnavigate the field of sculpture, entering into dialogue and occasionally tripping one another up.

Press PDF

Year

Photo

Erling Lykke Jeppesen