12/9 – 10/10 2009

Antonia Low (GB) har arbejdet med planter og grene, og hun har brugt i en række omstruktureringer og eksperimenter. Hun har undersøgt, hvordan en stuebirk kan forvandles til en skulptur uden at miste sit liv som plante. Manuel Gorkiewicz (A) tager udgangspunkt i de materielle tildækninger, man finder i forladte butikkers ruder. Begge kunstnere ’indrammer’ og fremhæver oversete kunstneriske elementer i hverdagen. Den hvide kube bliver via deres indgriben porøs og opløser sig selv indefra.

Antonia Low’s (GB) work consists in re‐structuring organic things in a variety of botanical experiments. She examines how a living room birch tree can be transformed into a sculpture without losing its life as a plant. Manuel Gorkiewicz (A) is taking his point of departure in the material coverings that can be found on the windows of abandoned shops. Both artists are “framing” and accordingly highlighting overlooked artistic elements in everyday life.Through their interventions, the white cube becomes porous and dissolves itself from within.