21/11 – 19/12 2009

Udstillingens titel ‘Lock’ henviser til et af skulpturgenrens mest basale aspekter: evnen til at fiksere en situation — en gestus — i tid og rum. Dette forhold gør sig i Monika Brandmeiers (D) nye værker gældende i et udvidet skulpturfelt, der går i tæt dialog med SKULPTURI’s lokale. Brandmeiers objekter har en enkel, reduceret fremtræden, der kan ses i forlængelse af den industrielle produktions anonymitet og høje grad af finish.

The exhibition’s title, “Lock”, refers to one of the sculpture genre’s most fundamental proclivities: the capacity to fixate a situation — a gesture — in time and space. With Monika Brandmeier’s (D) new pieces, this particular aspect of sculpture manifests itself in an expanded sculptural field that moves into close dialogue with SKULPTURI’s exhibition space.