3/7 – 31/7 2010

Jens Haaning er kendt for sine interventioner i det offentlige rum med fokus på ‘det fremmede’, på relokation og kulturforskelle. ‘Grænser’ er et tilbagevendende motiv i værkerne, der ofte bryder med sociale normer. Grænsemotivet omfatter bl.a. undersøgelsen af de mange problematikker,immigranter står overfor. Dette ses i projektet ‘Albanian Pigeons’ fra 2009. Her frisatte Haaning 30 duer fra Albanien på en central plads i græske Thessaloniki.

Jens Haaning is known for his interventions in the public space with a focus on “the foreign”, on re-location and on cultural differences. “Boundaries” is a recurring motif in his works, which often break with social norms. The boundary motif includes, among other things, the examination of the vast complex of problems that immigrants are compelled to deal with. This can be seen in the “Albanian Pigeons” project from 2009. Here, Haaning liberated 30 pigeons from Albania at a central plaza in the Greek city of Thessaloniki.