26/9 - 25/10 2008

Udstillingen præsenterer en række af Liebers (D) såkaldte ‘Short Cuts’, hvor han reducerer f.eks. en seng, et bord og en stol til miniaturer og dermed fratager dem deres funktion. Axel Lieber forvandler det velkendte for at finde det skulpturelle potentiale i almindelige genstande samt pege på de betydninger, der opstår i mellemrummet mellem identifikation og abstraktion.

The exhibition presents a number of Lieber’s socalled “Short Cuts”, where he reduces, for example, a bed, a table and a chair to miniature objects. With his pieces, Axel Lieber re-arranges and transforms the familiar in order to find the sculptural potentials in ordinary objects and to point toward the meanings that arise in the interval between identification and abstraction.

17/11 2007 – 12/1 2008

SKULPTURI er det første udstillingssted i Danmark udelukkende dedikeret til samtidsskulpturen. SKULPTURI’s målsætning er at vise den bredde og rigdom, der gør sig gældende indenfor skulpturarbejdet i dag både i Danmark og internationalt. Åbningsudstillingen er en hyldest til skulpturen i alle dens forskellige udtryksformer, til en genre i vedvarende udvikling og med en fortsat vedkommende indfaldsvinkel til verden. 

SKULPTURI is the first exhibition place in Denmark that is exclusively dedicated to contemporary. SKULPTURI’s objective is to show the breadth and richness that manifest themselves within sculptural work today — both in Denmark and internationally. The opening exhibition is a tribute to sculpture in all of its various forms of expression, to a genre in ongoing development and with a continually relevant approach to the world.