24/4 – 22/5 2010

På udstillingen ‘Hun og Hende’kortlægger Elisabeth Toubro og Karin Westerlunds forskellige verdensopfattelser i ét fælles organisk fletværk. Det er værker,der kredser om kønnenes ståsted og stemme i samfundet samt deres indvundne rettigheder. Og publikum får på udstillingen mulighed for at stille Westerlund spørgsmål om alt mellem himmel og jord, herunder hendes egne værker.

At the exhibition, “Hun og Hende”, Elisabeth Toubro’s and Karin Westerlund’s respective views of the world are mapped out in one common organicinterlacing pattern. The works revolve around the genders’ standpoint and voice in society as well as around their newly gained rights. At the exhibition the visiting public gets a chance to ask Westerlund questions about everything under the sun, including questions about her own works.