Elle Klareskov Jørgensen
Exhibition view
Elle Klareskov Jørgensen
Elle Klareskov Jørgensen
Elle Klareskov Jørgensen
Elle Klareskov Jørgensen
Elle Klareskov Jørgensen
Elle Klareskov Jørgensen
Elle Klareskov Jørgensen
Elle Klareskov Jørgensen
Elle Klareskov Jørgensen
Elle Klareskov Jørgensen
Elle Klareskov Jørgensen
Elle Klareskov Jørgensen
Elle Klareskov Jørgensen

CENTER FOR URBAN PÆDAGOGIK / CENTER FOR URBAN PEDAGOGICS

23/5 – 20/6 2009

Med udgangspunkt i kalejdoskopets evigt foranderlige mønstre har Elle Klarskov Jørgensen skabt et hypervisuelt rum, hvor skalaer er flydende og centrum flytter sig med beskueren. Rummets elementer kan med få greb pilles fra hinanden og ændres. Udstillingen fungerer som en rum-model for mindre permanente og mere fleksible strukturer, flere kropslige fokuspunkter og udvidet plads til forandring, kreativitet og sanselighed.

Taking her jumping-off point in the kaleidoscope’s ever-changing patterns, Elle Klarskov Jørgensen has created a hyper-visual space, where scales are fluid and where the center moves in synch with the viewer. The room’s elements, with a few sweeping motions, can be torn apart and altered. The exhibition functions as a space-model for less permanent and more flexible structures, for several bodily focus points and for more room for change, creativity and sensuousness.

Press PDF

Year

Photo

Erling Lykke Jeppesen