Anders Bonnesen
Anders Bonnesen, En plads i solen - forslag til færdiggørelse af det ufærdige springvand på Mozarts Plads. Sted: Mozarts Plads København SV
Anders Bonnesen
Anders Bonnesen, En plads i solen - forslag til færdiggørelse af det ufærdige springvand på Mozarts Plads. Sted: Mozarts Plads København SV
Anders Bonnesen
Anders Bonnesen, En plads i solen - forslag til færdiggørelse af det ufærdige springvand på Mozarts Plads. Sted: Mozarts Plads København SV
Eva Steen Christensen
Eva Steen Christensen, Forbidden landscape
Eva Steen Christensen
Eva Steen Christensen, Forbidden landscape
Eva Steen Christensen
Eva Steen Christensen, Forbidden landscape
Heine Kjærgaard Klausen
Heine Kjærgaard Klausen, Drag me down to hell, Floating in a dream, I surrender, Under the surface
Heine Kjærgaard Klausen
Heine Kjærgaard Klausen, Drag me down to hell, Floating in a dream, I surrender, Under the surface
Heine Kjærgaard Klausen
Heine Kjærgaard Klausen, Drag me down to hell, Floating in a dream, I surrender, Under the surface
Jørgen Carlo Larsen, Karin Lorentzen
Jørgen Carlo Larsen, Småhus 9,9 m2. Karin Lorentzen, Parterre, sous terre.
Jørgen Carlo Larsen, Karin Lorentzen
Jørgen Carlo Larsen, Småhus 9,9 m2. Karin Lorentzen, Parterre, sous terre.
Jørgen Carlo Larsen, Karin Lorentzen
Jørgen Carlo Larsen, Småhus 9,9 m2. Karin Lorentzen, Parterre, sous terre.
Jørgen Carlo Larsen
Jørgen Carlo Larsen, Småhus 9,9 m2
Jørgen Carlo Larsen
Jørgen Carlo Larsen, Småhus 9,9 m2
Karin Lorentzen
Karin Lorentzen, Parterre, sous terre
Mikael Thejll
Mikael Thejll, Rosiner findes (250g rosiner)
Mikael Thejll
Mikael Thejll, Rosiner findes (250g rosiner)
Mikael Thejll
Mikael Thejll, Rosiner findes (250g rosiner)
Rikke Ravn Sørensen
Rikke Ravn Sørensen, Sounds of Shapes
Rikke Ravn Sørensen
Rikke Ravn Sørensen, Sounds of Shapes
Rikke Ravn Sørensen
Rikke Ravn Sørensen, Sounds of Shapes
Tina Maria Nielsen
Tina Maria Nielsen, Front Matter
Tina Maria Nielsen
Tina Maria Nielsen, Front Matter
Tina Maria Nielsen
Tina Maria Nielsen, Front Matter
Veo Friis Jespersen
Veo Friis Jespersen, En fugl flyver væk lidt støv hvirvles op en vandråbe falder... (fra Alfabet af Inger Christensen)
Veo Friis Jespersen
Veo Friis Jespersen, En fugl flyver væk lidt støv hvirvles op en vandråbe falder... (fra Alfabet af Inger Christensen)
Veo Friis Jespersen
Veo Friis Jespersen, En fugl flyver væk lidt støv hvirvles op en vandråbe falder... (fra Alfabet af Inger Christensen)

RUNDTENOM / ROUNDABOUT

21/4 – 3/6 2013

Gennem en række værker, der er beslægtede med arkitektur, installationskunst, design, performance kunst og landskabspleje, er fokus rettet mod forholdet til beskueren og hans / hendes daglige rum. I omfang matcher de enkelte værker udstillingsbygningens monumentale rum, men i kraft af deres sanselighed, deres tilstedeværelse og deres integritet, bliver den monumentale karakter undergravet og erstattet af interaktion og dialog.

Through a number of works that are kindred to architecture, installation art, design, performance art and landscaping, the focus is aimed at the relationship to the viewer and his/her everyday space. To be sure, the individual works, with respect to their scale, match the exhibition building’s monumental halls, but by virtue of their sensuousness, their presence and their integrity, monumental character is subverted and replaced by interaction and dialogue.

Press PDF

DK

Year

Photo

Erling Lykke Jeppesen