Emil Westman Hertz
Emil Westman Hertz
Marie Søndergaard Lolk
Marie Søndergaard Lolk
Thomas Bang
Thomas Bang
Ole Broager
Ole Broager
Lars Bent Petersten
Lars Bent Petersten
Rosemaria Rex
Rosemaria Rex
Anja Franke
Anja Franke
Patricio Aros
Patricio Aros
Rose Eken
Rose Eken
Lasse Krog Møller
Lasse Krog Møller
Stefan Nilsson
Stefan Nilsson
Torben Kapper
Torben Kapper
Helena Hei-Sook Park
Helena Hei-Sook Park
Peter Frimand
Peter Frimand

MULTIMARKED

25/2 - 31/3 2012

Til udstillingen bidrager over 60 kunstnere med hver ét værk — en multiple — i mindst tre editioner. SKULPTURI er for en stund omdannet til et kunstsupermarked, hvor det samme værk — eller den samme ‘vare’ — kan erhverves af flere forskellige købere. Værkerne står side om side på reoler og værkfortegnelsen er udskiftet med en vareliste. Udstillingen gør op med kunstverdenens højtskattede idé om det auratiske unikaværk og lader i stedet kunst og hverdagsliv flette sig ind i hinanden.

For the exhibition, more than 60 artists have been asked to contribute one work each — a multiple – in an edition of at least three copies. For the time being, SKULPTURI is converted into an art supermarket, where the same work — or the same “commodity” — can be acquired by several different buyers. The exhibition settles its own accounts with the art world’s cherished idea about the aura-swathed unique work and allows, instead, art and everyday life to become interspersed with one another.

Press PDF

Year

Photo

Erling Lykke Jeppesen